kórusszabályzat

A próbák a VIII. kerület Szentkirályi utca 51. sz. alatt vannak minden kedden és csütörtökön 18:45-tól 21:00-ig.

Mindkét próba kötelező, ez alapján történik a százalékszámítás, amibe a koncertek is beleszámítanak, még úgy is, ha valaki bármilyen okból kifolyólag nem léphet fel, és csak mint közönség van jelen.

beéneklés 19:00 óráig tart. A karnagy 18:00 órára behívhat meghallgatni embereket akár egyéni, akár kiscsoportos éneklésre, tanulásra. Aki nem jár hetente kétszer (kivételes esetekben, és kizárólag a karnaggyal való megállapodást követően van lehetőség a heti egyszeri próbára járásra), annak is teljes biztonsággal kell tudnia a darabokat.

Jelenlét: 19:30 óráig való megérkezés egész próbának, az után már csak fél próbának számít. Ugyanolyan jelenlétnek számít a koncerteken való megjelenés akár színpadra lépőként, akár csak hallgatóságként.  A jelenlétet minden alkalommal jegyezzük.

Tagsági díj: 1.000 Ft/hó, ennek nyilvántartása és beszedése Kircsi Erika feladata. A tagdíjat félévente, előre javallott befizetni – szeptemberben és februárban. Egy évad szeptembertől júniusig tart.

Tagság: mindenki kórustagnak számít, aki a tagdíjat fizeti és a próbákat látogatja. Belépéskor jelszót kap az énekkar honlapjához, amivel a kottatárhoz és a többi kórustag adatához is hozzáfér, valamint felkerül az énekkar internetes levelezési listájára.

Amennyiben valaki bejelenti, hogy már nem kíván kórustag lenni, vagy hosszú időn át nem látogatja a próbákat, a honlap védett részéhez való hozzáférése megszűnik, de a levelezőlistáról csak akkor kerül le, ha azt külön kéri.

Szeptemberben mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e arra az évadra a tagságot. Ha igen, kötelező ránézve a tagdíj és a próbára járás. Kivételt képez egy esetleges hosszan tartó betegség, gyermekvállalás, három hónapnál tovább tartó külföldi munka.

Abban az esetben, ha valaki késik, vagy nem tud próbára jönni, kérjük, hogy előre jelezze – lehetőleg indoklással:

– Kabdebó Sándornál: kabdebo@prelude.hu
– Antalffy Zsuzsinál: 30 628 1295, antalffy.zsuzsa@gmail.com
– a levelezőlistán

A koncerteken való fellépés szabályai: koncerten az vehet részt, aki teljesíti a próbára járási kötelezettségét, de a karnagy meghallgatást tarthat, és ő dönti el, ki léphet fel.

Egyenruha:
a fiúknak:
fekete nadrág, kék ing, fekete cipő. Az ingért a letét 1.000 Ft.
a lányoknak:
kék szoknya, fekete felső, fekete cipő. A ruháért a letét 5.000 Ft.

A letétet mindig átvételekor kell fizetni, és ha kilép a kórustag, az összeget visszakapja. Ha félévnél hosszabb időszakra szünetelteti valaki a tagságát, a ruhákat és a dossziét köteles visszaadni a letéti díj fejében. A nyilvántartást Pribelszki Ági vezeti.

Egy db Prelude-póló mindenkinek ingyen jár, de ha valaki többet, más színűt szeretne, azt megvásárolhatja a kórustól.

Levelezőlista használata: A kórustagok saját belátására bízzuk, hogy mit írnak, de egyrészt kérjük, hogy az vallási és politikai témáktól mentes legyen, valamint próbáljunk a csak olyan témákkal kapcsolatban írni, ami a kórus tevékenységhez kapcsolódik, illetve a kórus nagy részét érdekelheti, de ne terheljük feleslegesen a levelezőlistát.
Mindenkinek rálátása van a listára, és írni is tud rá, kivéve Kabdebó Sándort, aki csak írni tud, de a listára küldött leveleket nem látja.